Aktualności

Witamy na stronie MałyWielkiŚwiat.pl ! Zapoznaj się z naszą ofertą :)

Facebook

O nas

Punkt Przedszkolny jest alternatywną formą wychowania przedszkolnego, wprowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 10 stycznia 2008 roku. Przepis mówi, że zasadniczą różnicą pomiędzy Punktem Przedszkolnym a Przedszkolem, jest ilość Dzieci uczęszczających do placówki.

 

Nasz Punkt Przedszkolny zgodnie z tą ustawą przewidziany jest dla 25 Dzieci.

 

Punkt Przedszkolny Mały Wielki Świat wpisany jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 382.

Spełniamy wszelkie wymogi Wydziału Oświaty dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, elektrycznego, gazowego oraz posiadamy pozytywną opinię higieniczno-sanitarną pobytu Dzieci w naszej placówce.

 

Naszym celem jest zagwarantowanie Dzieciom kameralnej, rodzinnej atmosfery, która pomoże nam poznać indywidualne cechy każdego Dziecka, a także poświęcić każdemu odpowiednią ilość czasu i uwagi.

 

Program dnia w Punkcie Przedszkolnym Mały Wielki Świat jest skonstruowany tak, aby nasze Dzieci nigdy nie czuły się przeciążone czy zmęczone nauką.

Realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Stosujemy nowoczesne formy wychowania i nauczania, sprzyjające rozwojowi emocjonalnemu, intelektualnemu oraz rozbudzamy aktywność twórczą poprzez liczne warsztaty artystyczne.

 

Proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych, pomagamy Dzieciom odkrywać nowe pasje.

 

Czynnie współpracujemy z  Rodzicami – włączamy ich w proces kształtowania naszego programu i dajemy możliwość wpływania na proces dydaktyczno – wychowawczy.

Współpraca ta owocuje wzajemnym zaufaniem i szacunkiem oraz pozwala budować przyjazne, domowe relacje w kontaktach z Dziećmi.