Aktualności

Witamy na stronie MałyWielkiŚwiat.pl ! Zapoznaj się z naszą ofertą :)

Facebook

Zajęcia dodatkowe

W naszym Przedszkolu realizowane są zajęcia „Metoda Dobrego Startu”

 

Żeby przybliżyć Państwu charakter Metody Dobrego Startu, zapraszam do przeczytania krótkiego opisu.

 

Metoda Dobrego Startu została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz na wzór francuskiej Metody Le Bon Depart. Założeniem Metody Dobrego Starty (MDS) jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałania miedzy tymi funkcjami.

 

Cele metody:

• jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego,
• kształcenie lateralizacji,
• kształcenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
• koordynowanie czynności wzrokowo – słuchowo – ruchowych.
Efektem ćwiczeń jest usprawnianie uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Dzięki temu dziecko osiąga prawidłową orientację czasowo-przestrzenną, szybciej uczy się pisać i czytać. MDS kształci też zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, a zespołowa forma zajęć ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania dzieci, które mają trudności w przystosowaniu społecznym lub są zaburzone emocjonalnie.

 

Należy też wspomnieć o diagnostycznym aspekcie tej metody. Obserwacja trudności dziecka informuje nauczyciela o poziomie rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych i ewentualnych deficytach rozwojowych dziecka, rodzaju i głębokości zaburzeń.

 

MDS ma wielostronne zastosowanie w pracy z dziećmi. Jest wykorzystywana w przedszkolach, szkołach, ośrodkach leczniczo – pedagogicznych, do zajęć indywidualnych i zespołowych. Można ją stosować w odniesieniu do dzieci o prawidłowym rozwoju – aktywizując ten rozwój, jak również do dzieci, których rozwój jest zaburzony – usprawniając nieprawidłowo rozwijające się funkcje.

 

Zastosowanie MDS w profilaktyce i edukacji:

1. W celu wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym od 4 roku życia.
2. W ramach przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej.
3. W okresie podjęcia nauki czytania i pisania, w celu wprowadzania i utrwalania liter.
4. W celu przygotowania i nauczenia dzieci leworęcznych pisania lewą ręką.
5. W celu usprawniania motoryki małej i dużej uczniów młodszych klas szkolnych.
Metoda Dobrego Startu opracowana jest w trzech następujących programach:
I. „Piosenki do rysowania” – dla dzieci od 4 roku życia.
II. „Piosenki i znaki” – dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
III. „Piosenki i litery” – dla klas „0” i uczniów dyslektycznych.
Np. grupa Motylków z jednego z naszych przedszkoli pracuje programem I: „Piosenki do rysowania”. Na każdych zajęciach w formie zabaw dzieci poznają jeden z 25 prostych wzorów graficznych i odpowiednią do niego piosenkę. W trakcie zajęć dzieci wielokrotnie śpiewają piosenkę wystukując jej rytm za pomocą instrumentów perkusyjnych i odwzorowują nowopoznany wzór różnorodnymi technikami np.: pisanie kredą na tablicy, flamastrem, węglem, palcem na tacy z kaszą, patyczkiem w plastelinie, dłonią w powietrzu, kredką, ołówkiem, długopisem.

 

Struktura zajęć charakteryzuje się dużą różnorodnością i wielo-zmysłowym poznawaniem kolejnego wzoru, co sprzyja dużemu skupieniu uwagi, zainteresowaniu dzieci i aktywnym uczestniczeniu w zajęciach.